Assistent-Makelaar Wonen

1 of 2 jaar – kwalificerend MBO4

Een beroepsopleiding in de commerciële dienstverlening om verder te professionaliseren of om naar het sales vakgebied over te stappen.
Algemeen

Beroep

De assistent makelaar wonen werkt voornamelijk in loondienst op een makelaarskantoor. Hij voert werkzaamheden uit binnen de lokale woningmarkt: verkoop, aankoop en taxaties. De assistent makelaar wonen ondersteunt / werkt in opdracht van de gecertificeerd makelaar. Hij informeert en adviseert binnen bemiddelingsopdrachten over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, beoordelen van de waarde van de woning, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop. De assistent makelaar wonen ondersteunt de gecertificeerd makelaar bij de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt. Ook ondersteunt de assistent de makelaar bij het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotieactiviteiten.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?

college-uren dagdelen dagen 1e collegejaar 150 50 25 2e collegejaar 132 44 22 Totaal 282 94 47 - MBO4 in één of twee jaar tijd; - Klassikaal onderwijs met een gemiddelde groepsgrootte van gemiddeld 6 tot 20 studenten bij modules voor meerdere studierichtingen; bij opleidingsrichtingspecifieke modules kan de gemiddelde groepsgrootte nog kleiner; - Een gewaardeerd diploma bij sollicitaties; - Optioneel extra diploma: Assistent makelaar wonen A-RMT; - Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk; - Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk; - Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen; - Aanvang en einde colleges buiten spits; - Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV; - Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt u het verschil ! Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Collegeprogramma

Het deeltijd collegeprogramma Dinsdags (Basisdeel): Beroepsspecifiek: - Privaatrecht, Publiekrecht - Vastgoed Economie; - Praktijkleer Wonen (Makelaardijleer), - Bouwkunde - Praktijkopdrachten Makelaardij; - Taken Gemeenten; - Persoonlijk Profileren (Presenteren, onderhandelen, vergaderen) - Webcare; - Ondernemer MKB Donderdags (Profieldeel): Generiek: - Nederlands, Engels en Rekenen. Beroepsspecifiek: - Arbeidsrecht; - Profiel juridisch: Procesrecht, Strafrecht; - Keuze: Lean Creatief, of Duurzaam in Beroep. Keuzedelen: Binnen deze opleiding heeft u een keuzevak (keuzedeel): Configuratie: Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240) en Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240) met: - Lean Creatief (K0512) (studielast 240); of - Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast 240). Loopbaanburgerschap: U maakt 2 opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap. Praktijkopdrachten: Op de leerwerkplek maakt u praktijkopdrachten zie: (Beroepspraktijkvorming BPV).

Collegetijden: 13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elke werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag. Collegedagen: eerstejaars op dinsdag; tweedejaars op donderdag. Zo is het mogelijk om in het tweede collegejaar nog colleges te volgen uit het eerste collegejaar wanneer een module niet is behaald. Het is ook mogelijk om zowel de eerstejaars colleges (op de dinsdag) als de tweedejaars colleges (op de donderdag) te volgen. U rond de opleiding dan in 1 jaar af.

Examinering

U heeft vier jaar voortgezet onderwijs gevolgd. Wij verzorgen de opleiding op havo 4-5 niveau. U bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kunt u de opleiding toch volgen als bedrijfsopleiding en verkrijgt u certificaten. Zodra u relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, kunt u alsnog het mbo diploma verzilveren. Deze praktijkuren kunnen gemaakt worden tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma.

Examinering

Dit is een door OCenW erkende opleiding: crebo 25145: Juridisch administratief dienstverlener. De opleiding Assistent Makelaar Wonen valt dus onder dit crebo en op het diploma zal dan ook Juridisch administratief dienstverlener worden vermeld. U rondt de opleiding af met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de werkvloer). Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers. U verkrijgt het MBO4 diploma, wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald, de praktijkbeoordeling voldoende is, positieve afronding opdrachten "Loopbaan Burgerschap" en het examen met een voldoende is afgerond. Je kunt worden opgenomen in het SVM NIVO register:Assistent Register Makalaar Taxateur Wonen A-RMT zodra je voldoet aan de voorwaarden. Externe examens Examinering door de SVM NIVO voor Praktijkexamens: Assistent Makelaar. Je geeft jezelf op voor de externe examens. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Vervolgopleiding

HBO MER (Management Economie Recht), HBO Bouwkunde, HBO Vastgoed makelaardij. Praktijkopleiding: Kandidaat Register Makelaar Taxateur Wonen K-RMT.

Planning

Start: De opleiding is modulair opgebouwd. U kunt de modules los van elkaar volgen. U kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. - dinsdag 1 oktober 2019 - dinsdag 5 november 2019 - dinsdag 18 november 2019 - dinsdag 3 december 2019 - dinsdag 7 januari 2020 - dinsdag 4 februari 2020 - dinsdag 18 februari 2020 - dinsdag 16 maart 2020 - dinsdag 14 april 2020 - dinsdag 12 mei 2020 Collegerooster 2019-2020 Huiswerk: als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachten. Wanneer de docent wegens omstandigheden onverhoopt niet aanwezig kan zijn, worden de colleges op een ander moment ingehaald. De lesuitval is dus nihil.

Investering

Collegegeld dinsdag *) € 2.925,00 Literatuur (dd.2018-2019) € 432,00 Totaal dinsdag € 3.357,00 Collegegeld donderdag *) € 2.925,00 Literatuur (dd.2018-2019) € 272,00 Totaal donderdag € 3.197,00 MBO Examenkosten € 775,00 Totaal opleiding € 7.329,00 *) Collegegeld in 10 termijnen bij 1 collegedag per week € 299,81 Literatuur: Facturatie verloopt via Studystore Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht. Optionele externe examens: Facturatie verloopt via SVM NIVO. De SVM NIVO kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider. Laptop: U brengt zelf een laptop mee met minimaal 4Gb werkgeheugen en de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel). OCW kan eisen aan laptop aanpassen. - Geen inschrijfkosten; - Geen btw op collegegeld; - Geen arrangementskosten; - Geen reprorechtenkosten.

Opleidingsadvies op maat?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

• telefoon: 070-3998806
• mail: test@bluelemon.nl

Iedere dinsdagavond – inloopavond

Of loop op dinsdagavond binnen tijdens onze inloopavond. Wekelijks binnenlopen op dinsdag tussen 19.00 en 21.00 uur.