Teammanager / Projectmanager

1 of 2 jaar – Beroepsopleiding KBC

Een beroepsopleiding om als teammanager / projectleider verder te professionaliseren of om tot teammanager / projectleider door te groeien.
Algemeen

Beroep

De teammanager of projectmanager voert leidinggevende taken uit, meestal naast zijn reguliere vakbekwame werkzaamheden. Hij is in staat om anderen aan te sturen, invloed uit te oefenen op andere partijen, zaken te regelen en situaties naar zijn hand te zetten. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit om passende oplossingen te bedenken voor knelpunten of problemen die zich voordoen in de werkuitvoering van zijn team. Hij durft beslissingen te nemen en draagt daarvoor verantwoordelijkheid, handelt op eigen initiatief binnen de gegeven bandbreedte en delegeert taken. Hij weet te luisteren naar (klant)vragen en weet samenwerken te stimuleren. Hij is gedisciplineerd en consequent in zijn optreden om voor medewerkers duidelijkheid uit te stralen en als voorbeeld te dienen. Hij creëert een werkomgeving met de juiste randvoorwaarden voor het team, de afdeling, het project, om zo doelstellingen zo efficiënt mogelijk te behalen.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
college-uren dagdelen dagen
1e collegejaar 162 54 27
2e collegejaar 60 20 10
Totaal 222 74 37

- Beroepsopleiding KBC in 1,5 jaar;
- Klassikaal onderwijs;
- Een gewaardeerd instituutsdiploma bij sollicitaties van het particuliere Kronenburgh Business College;
- Optioneel extra diploma’s: NEMAS Basiskennis management en NEMAS Middle management;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt u het verschil !

Een beroepsopleiding is heel geschikt wanneer u naar een ander werkveld wilt overstappen, of uzelf verder wilt kwalificeren binnen uw huidige functie. Wanneer u reeds een MBO4 opleiding of HBO opleiding heeft afgerond, is het niet nodig opnieuw een MBO examenprogramma te volbrengen om uw werk- en denk-niveau aan te tonen; juist ook dan is een beroepsopleiding van het Kronenburgh Business College een goede optie.

De Beroepsopleidingen van het Kronenburgh Business College komen voor een groot deel overeen met onze Deeltijd MBO4 Opleiding. Echter u hoeft geen BPV (stage) opdrachten te maken, geen opdrachten ‘Loopbaan Burgerschap’ te maken, geen keuzedelen te volgen en geen examen (proeve van bekwaamheid) te doen. Het programma omvat alleen de beroepsspecifieke modules; de generieke modules (Nederlands, Engels en Rekenen) zijn optioneel. U hoeft niet werkzaam te zijn in een voor de opleiding relevante functie (baan). U kunt altijd nog besluiten alsnog het MBO-diploma te behalen.

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Collegeprogramma

Het collegeprogramma
Dinsdags:
- Basis Marketing;
- NEMAS Basis Management;
- IPMA-D Projectmanagement;
- Persoonlijke Effectiviteit (Presenteren, Onderhandelen, Vergaderen);
- Webcare;
- Ondernemer MKB.

Donderdags:
- NEMAS Middle Management;
- Keuze: Lean Creatief, of Duurzaam in Beroep

Collegetijden: 13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag.

Collegedagen: op dinsdagen en/of donderdagen.

Opleidingsduur: 1 of 1,5 jaar. U kunt de opleiding als eenjarigprogramma of als tweejarigprogramma volgen. Bij een tweejarigprogramma volgt u de colleges op zowel de dinsdag als de donderdag.

Examinering

Wij verzorgen onze opleidingen op havo 4-5 niveau.

Examinering

U verkrijgt voor alle positief afgeronde modules een certificaat.

Het diploma Beroepsopleiding KBC is een instituutsdiploma van het Kronenburgh Business College op MBO4 niveau. U komt voor dit instituutsdiploma in aanmerking wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald.

Externe optionele examens
Examinering door IPMA:
- IPMA-D.
Examinering door Associatie:
- NEMAS Basis en NEMAS Middle Management.

Deze externe examens geven diploma's die aanvullend zijn op het Beroepsdiploma en die zeer worden gewaardeerd door werkgevers. U verzorgt zelf de aanmelding voor deze externe examens.

Vervolgopleiding

U kunt het instituutsdiploma Bedroepsopleiding KBC upgraden tot een Teamleider Projectleider Deeltijd MBO4 diploma.

HBO Commerciële Economie, Small Business en Retail Management en Sales- en accountmanagement, Management, Economie en Recht (MER).

Planning

Start: De opleiding is modulair opgebouwd. U kunt de modules los van elkaar volgen. U kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start:
- dinsdag 1 oktober 2019;
- dinsdag 19 november 2019;
- dinsdag 4 februari 2020
- dinsdag 17 maart 2020;
- dinsdag 14 april 2020;
- dinsdag 12 mei 2020.

Collegerooster 2019-2020

Het collegejaar is opgebouwd uit vier periodes die worden afgesloten met een tentamen. Er zijn ook tussentijdse tentamens.

Huiswerk: als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen.

Investering

Collegegeld dinsdag *) € 2.925,00
Literatuur (dd.2018-2019) € 432,00
Totaal dinsdag € 3.357,00
Collegegeld donderdag *) € 1.425,00
Literatuur (dd.2018-2019) € 130,00
Totaal donderdag € 1.555,00
Optionele externe examens
Associatie Ondernemer € 165,00
Associatie NEMAS Basis € 175,00
Associatie NEMAS Middle alg € 199,00
Associatie NEMAS Middle M&Balg € 199,00
Totaal optioneel € 738,00
Totaal opleiding € 5.650,00
*) Collegegeld in 10 termijnen
Dinsdag € 299,81
Donderdag € 146,06

Literatuur: Facturatie verloopt via Studystore Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens: Facturatie verloopt via de externe examenbureau's: de Associatie en IPMA. Deze examenbureau's kunnen de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop: U brengt zelf een laptop mee met minimaal 4Gb werkgeheugen en de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel). OCW kan eisen aan laptop aanpassen.

- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Opleidingsadvies op maat?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

• telefoon: 070-3998806
• mail: test@bluelemon.nl

Iedere dinsdagavond – inloopavond

Of loop op dinsdagavond binnen tijdens onze inloopavond. Wekelijks binnenlopen op dinsdag tussen 19.00 en 21.00 uur.